KÍCH THƯỚC BAO NILON

In bao nilon hột xoài 1 màu có các kích thước sau:

 - Bao nilon HD (bao nhám): chất lượng HD: 5 đến 10 kg là 65.000đ, 10kg trở lên là 55.000đ
- Bao nilon PE (bao bóng): chất lượng PE: 9 đến 10 kg là 85.000đ, 10kg trở lên là 75.000đ

40cm * 60cm: khoảng 20 bao/kg
35cm * 50cm: khoảng 26 bao/kg
30cm * 42cm: khoảng 32 bao/kg
26cm * 40cm: khoảng 40 bao/kg
24cm * 34cm: khoảng 54 bao/kg
20cm * 30cm: khoảng 70 bao/kg
17cm * 25cm: khoảng 100 bao/kg

Nếu quý khách in thêm 1 màu nữa từ 10kg trở lên cộng thêm chi phí là 15.000đ/kg * số màu * số mặt
Nếu quý khách in thêm 1 màu nữa từ 05kg trở lên cộng thêm chi phí là 25.000đ/kg * số màu * số mặt
Một sản phẩm của Nét Việt

Ghi chú:
- Việc in trên bao bóng sẽ hạn chế một số màu và kích thước.
- In số lượng ít thường là bao có sẵn, bao có độ dày khoảng 6 jem
- In kích thước theo yêu cầu quý khách phải đặt từ 100kg trở lên mới thổi bao được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.